РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ се разпространява чрез най-големите разпространителски фирми в цялата страна, включително по-големите бензиностанции и хипермаркети.

Поради спецификата си на издание за ценители и колекционери е препоръчително да се ползват предимствата на абонаментната система. Чрез нея:

 • се гарантира редовно получаване на списанието преди то да е постъпило в разпространителската мрежа;
 • абонаментът не е обвързан с определен календарен период или краен срок, т. е същият може да бъде направен от всеки следващ брой за 12 броя (пълен абонамент) или ограничен за 3 или 6 броя с възможност за последващо продължаване;
 • пълният абонамент (12 броя) дава право на безплатна текстова обява за периода на абонамента, както и за доставка на пропуснати стари броеве с отстъпка от цената;
 • пълният абонамент дава право за участие в томбола с интересни предметни награди от реномирани фирми.

Цената на абонаментите е, както следва:

 • пълен абонамент - 12 броя
 • 78.00 лв. вкл. доставка с обикновена поща
 • за 6 броя
 • 44.00 лв. вкл. доставка с обикновена поща
 • за 3 броя
 • 21.00 лв. вкл. доставка с обикновена поща
Забележка: Желаещите могат да получават списанието и директно от офиса на редакцията.

Цената на пълния абонамент (12 броя) за Европа възлиза на 70.00 евро, включително доставка с обикновена поща. Сумата се превежда по сметката на фирмата в Райфайзен банк - България, посочена по-долу.

Абонирането се извършва чрез:

 • пощенски запис до редакцията на списанието на адрес:
  гр. София 1618, кв. Бъкстон, ул. Брята Бъкстон №35А, за Евтим Йорданов Карабуров
 • банков превод до ТЕХНОМЕДИА ООД - София, Райфайзенбанк IBAN: BG31RZBB91551067002715, BIC: RZBBBGSF
 • лично или чрез упълномощено лице в офиса на редакцията на горепосочения адрес

Абонатите посочват точен адрес за получаване на списанието, включително пощенския код на населеното място, както и телефон за връзка.

По желание на абонатите могат да се ползват услугите и на курирерски фирми за доставка, които са за сметка на получателите.